Letters/Brieven/Cartas in:
Кликни тук за да научиш повече за прекрасното Христово послание
Книгата ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СМАЙВАЩА ИСТИНА (второ издание), съдържаща всички ПИСМА НА ХРИСТОС,  е вече на разположение (на английски).

За да поръчаш книгата ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СМАЙВАЩА ИСТИНА, кликни на тази връзка

Писмата на Христос са на ваше разположение за изтегляне. Ако ви е нужна безплатна версия на Adobe Reader, можете да я изтеглите от ТУК. Това ще ви позволи да отваряте и отпечатвате Писмата.

Писмата на български
Letters in English
Les Lettres en Français
Las Cartas en español
Le Lettere in Italiano
Brieven in het Nederlands
Mga Liham salin sa Tagalog
Breven på svenska
die Briefe auf Deutsch
As Cartas em Português
Listy po polsku
Help needed for translation into other languages


N.B. Ако читателите цитират Писмата на Христос, Източникът на цитатите трябва да се отбележи ясно:ПИСМАТА НА ХРИСТОС, www.christsway.co.za, (Книжно заглавие: ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СВОЯТА ИСТИНА, второ издание: ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СМАЙВАЩА ИСТИНА)


© Никакви части от този сайт не могат да бъдат възпроизвеждани под никаква форма и с никакви средства без разрешение от Писмата на Христос Christ's Way.Ако желаете да цитирате ПИСМАТА НА ХРИСТОС под каквато и да било форма, благодарим ви предварително да получите писмено разрешение от Christ's Way