Letters/Brieven/Cartas in:
Кликни тук за да научиш повече за прекрасното Христово послание
Добре дошли
ЧЛЕНОВЕ!


В своето последно послание ХРИСТОС кани хората да го последват, създавайки
ЕРА на ЛЮБОВ и МИР.

Едно Дружество бе създадено изрично за изпълнението на тази свещена цел.

Членовете могат да влизат в тази страница

За да четете повече за това послание и да се присъедините към дружеството, отидете на
христово послание от 20.10.2007


© Никакви части от този сайт не могат да бъдат възпроизвеждани под никаква форма и с никакви средства без разрешение от Писмата на Христос Christ's Way.Ако желаете да цитирате ПИСМАТА НА ХРИСТОС под каквато и да било форма, благодарим ви предварително да получите писмено разрешение от Christ's Way