Как се е завърнал Христос – Христовата Истина
Letters/Brieven/Cartas in:
Кликни тук за да научиш повече за прекрасното Христово послание

ХРИСТОВАТА ИСТИНА е предназначена за хора, които искрено копнеят да разберат истинската природа на битието, целите зад сътворението, за пълния потенциал на сътворените живи същества.  Неговите Писма са силно прагматични, но и последователни в духовността.

Тъй като те са били написани от извисена или духовна гледна точка спрямо  нас, хората, които се борим на земята, за да намерим пътя си през миазми  от страхове, съмнения, конфликти, депресии, отчаяние, нещастие, разбити  взаимоотношения и бедност, Христос говори авторитетно - и с любов -  за положението на земята и описва точните средства за излизане  на това състояние в цялостта на битието. Той казва, че няма наказание  свише - ние страдаме, защото не разбираме света, в който сме родени.

Той казва, че страдаме, защото не разбираме природата на битието и съществуването –  както и духовните Закони, които ги управляват.

Той обяснява, че тези Писма са важни за всеки един човек, въпреки че не всеки би ги възприел така. Всеки, независимо дали се интересува от постигането на духовни цели, или не, в крайна сметка се премества от физическото си тяло в живота извън тялото. Преживяванията „зад завесата“ са продиктувани изцяло от състоянието на неговото съзнание и духовното 'битие' в момента на неговата смърт.  Ето защо, изповедите на смъртното легло не ни служат за нищо. Насилническото съзнание ще изпита само насилие. Гневът и омразата са привлечени към хората от гняв  и омраза. Алчността и егоизма ще изпитат алчността и егоизма на  другите.

ЛЮБОВТА СЪПРЕЖИВЯВА ЛЮБОВ В НАЙ-ВИСШАТА Ѝ ФОРМА

ХРИСТОС казва:
'Позволете ми да ви кажа какво е ЛЮБОВТА. Това е даване и получаване. Това е даване  без въпроси, без съмнение, без премерване на полученото с това, което е дадено. Тя също е получаване с радост и благодарност, знаейки,
че сърцето и душата на "даващия" участва радостно в даването.
    'Любовта е изливане на душевната сила към възлюбения'
  • Това е радост
  • от светлината на деня върху лицата на другите, приемайки ги във вашето собствено кътче светлина,
  • в изобилието, което се излива върху другите лица, също както се излива върху вас,
  • в приемането на другите с най, най-висшата форма на всеобщата и абсолютна  благосклонност - което е ясното възприемане на техния пламък, обитаващ  душата, произлязла от Бога.

Това е ясно признание, че всички сме едно на нивото на душите.
Когато сте възнесени в тази честота на безкористна духовна любов, вие ще  сте готов да пристъпите леко, приятно, блажено и ще получите  топлия прием, който вече е във и от нашето СЪЗНАНИЕ, изпълнено с ЛЮБОВ към вас.

© Никакви части от този сайт не могат да бъдат възпроизвеждани под никаква форма и с никакви средства без разрешение от Писмата на Христос Christ's Way.Ако желаете да цитирате ПИСМАТА НА ХРИСТОС под каквато и да било форма, благодарим ви предварително да получите писмено разрешение от Christ's Way