Letters/Brieven/Cartas in:

САЙТ
Тази страница предлага лично обръщение на Христос към читателите с кратко обяснение за самоличността му и целите му, завръщайки се да говори на хората чрез посредничеството на неговия уеб сайт.

КАК СЕ Е ЗАВЪРНАЛ ХРИСТОС
Христос е направил възможно автентичното си завръщане, подготвяйки ума на една англичанка, за да може тя да получи съобщенията му без изкривяване. Много канализирани послания са изкривени поради убежденията и предразсъдъците, вече наслоени в съзнанието на човека-приемник. За да се избегне този недостатък, Христос първо внимателно е освободил ума ѝ от всички догми и други фалшиви вярвания,  а след това, след повече от 40 години
......Кликни ТУК, за да откриеш какво се е случило ...

ПИСМАТА НА ХРИСТОС  
Това са ПИСМАТА, които Христос в крайна сметка диктува и отпечатва в съзнанието на жената през 2000/2001 г.
Той я е накарал да ги предложи на света безплатно и без да се разкрива самоличността си. Христос ѝ е казал да постъпи така, защото медиите работят по начин, че при много автори техните личности и живот будят по-траен обществен интерес, отколкото книгите, които те са написали. Христос е бил категоричен, че Писмата трябва да се оценяват сами по себе си – да бъдат приети от тези, които са възприели тяхната автентичност или отхвърлени от онези, които чувстват, че Писмата са без никаква стойност за тях.
Писмата могат да бъдат намерени на английски, френски, испански, италиански, португалски, холандски и тагалог (филипински език)

ПРИРОДА НА БИТИЕТО
Тази страница представлява кратко обяснение на истината за самото съществуване, до която никоя религия не се докосва.

ХРИСТОС ИДВА ОТНОВО 20.10.2007
Зрителят ще намери съобщение, което бе неочаквано вложено в ума на Писарката през 2007 г. Много са били хората, предлагащи създаване на някаква форма на  членство за интересуващите се да следват Христовия Път в съответствие с Писмата, но г-жа Писарката е имала усещането, че такава членство би могло да се окаже повърхностно и по това нищо не е било направено.  После, една сутрин, както Писарката седяла на леглото си, през 87-та си година, чувствайки се по-скоро в недобро духовно състояние и без идея как да прекара деня си, внезапно нови мисли нахлуват в ума ѝ и тя разбира, че трябва да отиде до компютъра и да получи съобщение от Христос. То идва в ума ѝ в продължение на над 3 часа без прекъсване.  Предишната ѝ умора се превръща във въодушевление и тя открива, че то предлага на хората не само членство в Христовият Път, но и в Небесното Царство - ако желаят и са готови да помогнат за създаването му.

ПИСАРКАТА
Ако бихте желали да пишете на Писарката по някаква причина, да зададете въпроси или да изпратите лично съобщение, кликнете на Контакт и ще можете да изпратите и-мейл.

Въпроси и Отговори  (само на Англ. език)
Тази страница е за тези, които са жадни да задълбочат разбирането си за Христовото учение. Ако бихте искали да получите обяснение на текст от Писмата, моля изпратете го на г-жа Писарката  на  Christsway@mweb.co.za.  Тя ще ви отговори своевременно.

Свидетелства  (само на Англ. език)
Ние получаваме толкова много прекрасни и спонтанни свидетелства, описващи радостта, изпитвана при срещата с Писмата на Христос, както и на променящия се живот на хората в резултат на прилагането на учението му на практика. Тези свидетелства са истинско вдъхновение, получавано през годините.

ЧЛЕНОВЕ  
Членовете могат да влизат на тази страница с техните и-мейл адреси, да четат Посвещенията, които са били изпращани на Христос в отговор на Неговото послание от 20.10.2007 г. и да медитират върху Светата Книга, за да помогнат да се установи и проявява Ерата на Любов и Мир.

КАРТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ И ГРУПИТЕ  
В отговор на искането, което Христос е отправил в Писма 4 и 9 се формират групи за общуване и изучаване на Писмата. Тази карта е била създадена, за да се помогне на хората да намерят такива групи, както и да се формират нови групи от хората, живеещи в  близост един спрямо друг.