Letters/Brieven/Cartas in:
Кликни тук за да научиш повече за прекрасното Христово послание

Той казва:
“Дойдох да поправя погрешното тълкувание на учението, което проповядвах, когато бях известен като „Исус“ в Палестина преди 2000 години.”
Той казва също:
„Тъй като човечеството е на прага на световна криза от неизмерим мащаб, жизненоважно за вашето оцеляване е Думите Ми да достигнат до онези, които слушат. Не знаете много за истинските процеси на сътворението, в които вие самите играете важна роля. Задължително е да ги разберете достатъчно, за да можете да започнете с прилагането на един по-висш идеал в полза на цялото човечество.
'Невъзможно е моето духовно съзнание да приеме човешка форма; за да имам възможността да говоря директно с вас, препрограмирах и подготвих отзивчиво, покорно съзнание, което да приеме Истината ми и да я облече в думи. Тя е моят „писар“.”Писарят:
“Преди да прочетете Писмата на Христос, вероятно ще поискате да научите как се постига въпросното предаване на информация от съзнание в съзнание.

Подготовката ми да стана писар на Христос започна преди 40 години, когато като ревностна християнка, срещнах сериозни трудности в работата си като фермер, помолих Христос за помощ и един неочакван, мощен отговор, изпълнил съзнанието ми, ме накара да преразгледам и отхвърля всякакви религиозни догми. Получих озарение, което ме поведе по нов път на работа и учение и започнах бизнес, в който работих с хора и който процъфтяваше. В продължение на седем години се радвах на успех и бях много щастлива. За да израсна духовно, по-късно преживях много травматизиращи и драматични човешки изпитания и след безброй страдания научих уроците от тях и се извисих над тях духовно.
Една вечер, в отговор на молбите за напътствие, Христовото присъствие стана реалност и той ми даде неоспоримо доказателство за своята идентичност. Той ми говори в продължение на един час, изпращайки ми мощни вълни на Космична Любов, проникващи през тялото ми и давайки ми кратко описание за това, което аз бях замисляла и евентуално извършвала. Две седмици по-късно той ме преведе през едно надхвърлящо ме преживяване на Съзнателно Съединение с „Бог“. Аз се превърнах в лечител, способстващ някои мигновени изцелявания.    

Между 1966 г. и 1978 г. във важни моменти от живота си задавах на Христос въпроси и той ме запозна с духовно-научните принципи, изложени сега в Писмата му. Една нощ през 1975 г. ме споходиха видения за събития от периода 1983-1994 г., които се сбъднаха до едно. Отново ми бе казано, че в бъдеще ще ми бъде възложена задача.

Накрая, след многобройни неволи, винаги облекчавани от силната ми връзка с Христос и задълбочаващите ми се познания и лични преживявания на „Първопричината“, попаднах в настоящия си дом. Тук, през последните двадесет години, живея все по-уединено, понякога в близък и ясен контакт с Христос, а друг път сама да затвърждавам вярата и търпението си през периоди на духовна суша.

През последните четири години преминах през душевно и емоционално пречистване, вследствие на което постигнах целта си – вътрешен мир и щастие.  
Христос ме подложи на постепенен, но много ясно изразен процес на усъвършенстване. Когато се освободих изцяло от собственото си Аз и станах отстъпчива и възприемчива – Гласът започна да ми диктува и Писмата започнаха да добиват своя настоящ вид.
Тези Писма са изцяло дело на Христос. В тях няма заемки от други литературни произведения, макар през последните години да има автори, които несъмнено са били вдъхновени от Христовата истина. Всички, които са в хармония със Съзнанието, са благословени. Аз съм просто „Писарят“ – и нищо повече.”


N.B. Ако читателите цитират Писмата на Христос, Източникът на цитатите трябва да се отбележи ясно:ПИСМАТА НА ХРИСТОС, www.christsway.co.za, (Книжно заглавие: ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СВОЯТА ИСТИНА, второ издание: ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СМАЙВАЩА ИСТИНА)


© Никакви части от този сайт не могат да бъдат възпроизвеждани под никаква форма и с никакви средства без разрешение от Писмата на Христос Christ's Way.Ако желаете да цитирате ПИСМАТА НА ХРИСТОС под каквато и да било форма, благодарим ви предварително да получите писмено разрешение от Christ's Way

Ако имате желание да помогнете за публикуването и преводите на Писмата на Христос на други езици, даренията ви могат да бъдат депозирани:ABSA, Hayfields, Pietermaritzburg. South Africa.
'Christ's Way', Account no: 908742 1105, Type: Savings.
Swift Address: ABSA ZA JJ Branch Code: 632005.
всякаква помощ ще бъде високо оценена.